Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Byggnader (Buildings)

I det här kapitlet lär du dig vad de vanligaste byggnaderna heter på engelska.