Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lär dig engelska

För att lära dig engelska effektivt, börja med att gå igenom ordlistan i kapitlet du vill lära dig för att se översättningen av alla orden, och gå sedan vidare och öva med ordkorten för att träna ditt minne. När du känner att du kan de flesta orden kan du gå vidare till proven för att testa dina kunskaper och din stavning. Alla dina framsteg sparas lokalt i webbläsaren så att du kan hålla koll på din inlärning och behålla motivationen!

Kapitel