Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Slumpade ordkort

Nedan är 24 slumpmässigt utvalda ord från Swenglish.se. Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt! Och sen kan du ladda om sidan för att få 24 nya kort!

Tretton
Thirteen
Måla
Paint
Fluga
Fly
Hår
Hair
Ingen
No one
Artär
Artery
Vakt
Guard
Kan
Can
Falk
Falcon
Kyla
Cold
Skatt
Tax
Allt
Everything
Spårvagn
Tram
Föreslå
Suggest
Planet
Planet
Porslin
China
Däck
Tyre
Tårta
Cake
Nedanför
Below
Silver
Silver
Kalle Anka
Donald Duck
Rulltrappa
Escalator
Ingenjör
Engineer
Räkna
Count