Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Slumpade ordkort

Nedan är 24 slumpmässigt utvalda ord från Swenglish.se. Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt! Och sen kan du ladda om sidan för att få 24 nya kort!

Logaritm
Logarithm
Merkurius
Mercury
Oss
Us
Veta
Know
Lins
Lentil
Saturnus
Saturn
Universum
Universe
Tjugo i nio
Twenty to nine
Trettonde
Thirteenth
Blad
Leaf
Segway
Segway
Hemsida
Website
Potatismos
Mashed potatoes
Sträcka
Stretch
Staty
Statue
Koordinat
Coordinate
Kod
Code
Smal
Narrow
Dragspel
Accordion
Järn
Iron
Kock
Chef
Överskott
Surplus
Vem
Who
Nacke
Neck