Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Slumpade ordkort

Nedan är 24 slumpmässigt utvalda ord från Swenglish.se. Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt! Och sen kan du ladda om sidan för att få 24 nya kort!

Lilja
Lily
Tjugo i nio
Twenty to nine
Flygplan
Aeroplane
Spädbarn
Infant
Antarktis
Antarctica
Hjärna
Brain
Huruvida
Whether
Walk
Elefant
Elephant
Mussla
Mussel
Örn
Eagle
Staty
Statue
Gammal
Old
Änka
Widow
Bas
Bass
Joakim von Anka
Scrooge McDuck
Kanada
Canada
Sju
Seven
TV
Television
Fängelse
Prison
Supernova
Supernova
Kina
China
Restaurang
Restaurant
Bukspottskörtel
Pancreas