Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Slumpade ordkort

Nedan är 24 slumpmässigt utvalda ord från Swenglish.se. Försök att säga ordet på engelska och vänd sedan kortet, genom att klicka på det, för att se om du hade rätt! Och sen kan du ladda om sidan för att få 24 nya kort!

Svår
Difficult
Vävnad
Tissue
Flyga
Fly
Mjölk
Milk
Vila
Rest
Diadem
Aliceband
Liten
Little
Krokodil
Crocodile
Groda
Frog
Sena
Tendon
Hagel
Hail
Än
Than
Blöda
Bleed
Omkrets
Circumference
Torsk
Cod
Bestick
Cutlery
Litium
Lithium
Du
You
Helium
Helium
Sommar
Summer
Gren
Branch
Blomlök
Bulb
Trumpet
Trumpet
Min
My