Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

All = Alla

All är en del av kapitlet Pronomen.