Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ansjovis heter Anchovy på engelska

Ansjovis är en del av kapitlet Vattenlevande djur.