Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bagare heter Baker på engelska

Bagare är en del av kapitlet Yrken.