Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bankir heter Banker på engelska

Bankir är en del av kapitlet Yrken.