Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Barn heter Child på engelska

Barn är en del av kapitlet Personer.