Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Bror heter Brother på engelska

Bror är en del av kapitlet Personer.