Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Brother = Bror

Brother är en del av kapitlet Personer.