Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Captain = Kapten

Captain är en del av kapitlet Yrken.