Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Cardigan = Kofta

Cardigan är en del av kapitlet Kläder och skor.