Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Carpenter = Snickare

Carpenter är en del av kapitlet Yrken.