Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Child = Barn

Child är en del av kapitlet Personer.