Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Colleague = Kollega

Colleague är en del av kapitlet Personer.