Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Crayfish = Kräfta

Crayfish är en del av kapitlet Vattenlevande djur.