Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Delfin heter Dolphin på engelska

Delfin är en del av kapitlet Vattenlevande djur.