Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Den heter It på engelska

Den är en del av kapitlet Pronomen.