Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Deras heter Their på engelska

Deras är en del av kapitlet Pronomen.