Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Dotter heter Daughter på engelska

Dotter är en del av kapitlet Personer.