Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Eel = Ål

Eel är en del av kapitlet Vattenlevande djur.