Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Engineer = Ingenjör

Engineer är en del av kapitlet Yrken.