Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Everything = Allt

Everything är en del av kapitlet Pronomen.