Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Father = Far

Father är en del av kapitlet Personer.