Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Halsband heter Necklace på engelska

Halsband är en del av kapitlet Kläder och skor.