Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Han heter He på engelska

Han är en del av kapitlet Pronomen.