Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hans heter His på engelska

Hans är en del av kapitlet Pronomen.