Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Herring = Sill

Herring är en del av kapitlet Vattenlevande djur.