Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hon heter She på engelska

Hon är en del av kapitlet Pronomen.