Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Jacka heter Jacket på engelska

Jacka är en del av kapitlet Kläder och skor.