Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kavaj heter Blazer på engelska

Kavaj är en del av kapitlet Kläder och skor.