Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Knife = Kniv

Knife är en del av kapitlet I köket.