Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kofta heter Cardigan på engelska

Kofta är en del av kapitlet Kläder och skor.