Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kopp heter Cup på engelska

Kopp är en del av kapitlet I köket.