Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kortbyxor heter Shorts på engelska

Kortbyxor är en del av kapitlet Kläder och skor.