Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kusin heter Cousin på engelska

Kusin är en del av kapitlet Personer.