Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lax heter Salmon på engelska

Lax är en del av kapitlet Vattenlevande djur.