Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lobster = Hummer

Lobster är en del av kapitlet Vattenlevande djur.