Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mackerel = Makrill

Mackerel är en del av kapitlet Vattenlevande djur.