Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mugg heter Mug på engelska

Mugg är en del av kapitlet I köket.