Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Nothing = Inget

Nothing är en del av kapitlet Pronomen.