Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Parfym heter Perfume på engelska

Parfym är en del av kapitlet I badrummet.