Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Polis heter Police officer på engelska

Polis är en del av kapitlet Yrken.