Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Popeye = Karl-Alfred

Popeye är en del av kapitlet Seriefigurer.