Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Prawn = Räka

Prawn är en del av kapitlet Vattenlevande djur.