Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Programmerare heter Programmer på engelska

Programmerare är en del av kapitlet Yrken.