Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Pyjamas = Pyjamas

Pyjamas är en del av kapitlet Kläder och skor.