Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sardine = Sardin

Sardine är en del av kapitlet Vattenlevande djur.