Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Shellfish = Skaldjur

Shellfish är en del av kapitlet Vattenlevande djur.