Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Snickare heter Carpenter på engelska

Snickare är en del av kapitlet Yrken.